• Themelo një fshat, ndërto një Perandori
  • Stërvit ushtarë, udhëhiq nje ushtri
  • Fito beteja, pushto botën